AKTUALNOŚCI

Powiat Kutnowski

Powiat Łowicki

Zapraszamy do udziału w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii na lata 2023-2027

Bardzo ważny jest Twój udział w tych działaniach. Dlatego prosimy w szczególności o:

1.   Wypełnienie ankiet: zgłoszenia swoich potrzeb elektronicznie – link do ankiety – https://cutt.ly/0BNwUCzprzedsięwzięć / inwestycji – link do ankiety https://cutt.ly/oBXcwdK bądź,

2.   Wypełnienie ankiet w formie papierowej (ankiety dostępne po najechaniu na grafiki). W przypadku wypełnienia wersji papierowej, prosimy o skan lub zdjęcie i przesłanie na adres e-mail:oze.lgd@gmail.com lub przesłanie Pocztą Polską.

3.   Zapraszamy do polubienia strony https://www.facebook.com/lgdoze, w tym udostępniania postów

zAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPIE ROBOCZEJ

Chcesz wspomóc budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju napisz lub zadzwoń do nas do 12.09.2022

Szanowni Państwo

Realizując kolejne z zadań naszej formacji – Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii, jakim jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych. Celem tych spotkań będzie m .in. zdiagnozowanie i określenie potrzeb mieszkańców powiatów łowickiego i kutnowskiego. Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich kwestiach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowanie działań reaktywnych, odpowiadających na aktualne potrzeby.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W GMINACH Z OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA OBSZAR ZIElONEJ ENERGII

Przygotowanie LSR jest współfinansowane, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020