O NAS

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII"

Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 12 września 2023 roku o godzinie 17.30, w sali konferencyjnej Centrum Kultury, Turystyki  i Promocji Ziemi Łowickiej (1 piętro), Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz – wejście od ulicy Pijarskiej.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”: 

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania decyzji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” na lata na lata 2023-2027.
 6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”:
  • Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członka Rady,
  • Wybór Członka Rady, podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”
 1. Wolne wnioski i zamknięcie Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku wymaganej większości Członków wyznacza się kolejny termin na 12 września 2023 roku na godzinę 17.45. 

Zarząd Stowarzyszenia 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”

Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII"

Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 06 czerwca 2023 roku o godzinie 17.30, w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny, Zduny 1F, 99-440 Zduny.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”:  

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania decyzji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przedstawienie informacji na temat przyjętych, nowych członków zwyczajnych w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 6. Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 7. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Zarządu i składu Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”:
  • Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członka Zarządu i Członków Rady,
  • Wybór Członka Zarządu i Członków Rady, podjęcie uchwały nr 1 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” oraz podjęcie uchwały nr 2 w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”
 1. Wolne wnioski i zamknięcie Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku wymaganej większości Członków wyznacza się kolejny termin na 06 czerwca 2023 roku na godzinę 17.45. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII"

Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków, które odbędzie się 25 maja 2023 roku o godzinie 17.30, w sali konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie Górnym, Bąków Górny 43A, 99-440 Zduny.

Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”: 

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania decyzji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 8. Przedstawienie informacji na temat przyjętych, nowych członków zwyczajnych oraz członków, których członkostwo ustało w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 9. Omówienie, konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” na lata na lata 2023-2027.
 10. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 11. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 12. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 14. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” na lata na lata 2023-2027.
 15. Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu i Członka Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 16. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Zarządu i składu Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”:
 17. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 18. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członków Zarządu i Członków Rady,
 19. Wybór Członków Zarządu i Członków Rady, podjęcie uchwały nr 6 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” oraz podjęcie uchwały nr 7 w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”
 20. Wolne wnioski i zamknięcie Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku wymaganej większości Członków wyznacza się kolejny termin na 25 maja 2023 roku na godzinę 17.45. 

Skład Zarządu:

 •  Krzysztof Skowroński – Prezes Zarządu
 •  Michał Welfler – Wiceprezes Zarządu
 •  Adrianna Kaczor – Członek Zarządu
 • Michał Szafraniec – Członek Zarządu
 • Tomasz Arkadiusz Ryczkowski – Członek Zarządu

Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu

Sektor

Gmina

Imię i Nazwisko osoby/ osób reprezentujących podmiot

Adrianna Kaczor

Publiczny

Łowicz

Adrianna Kaczor

Radosław Wojciech Sut

Społeczny

Łowicz

Radosław Sut

RMK Radosław

Kołaczyński

Gospodarczy

Łowicz

Radosław Kołaczyński

Marek Borkowski

Publiczny

Kocierzew Południowy

Marek Borkowski

Jadwiga Wróbel

Społeczny

Kocierzew Południowy

Jadwiga Wróbel

MAR-MECH Marcin

Kołodziejczyk

Gospodarczy

Kocierzew Południowy

Marcin Kołodziejczyk

Piotr Malczyk

Publiczny

Chąśno

Piotr Malczyk

Mateusz Budzyński

Społeczny

Chąśno

Mateusz Budzyński

Witold Dutkiewicz Transport

Gospodarczy

Chąśno

Witodl Dutkiewicz

Anna Warabida

Publiczny

Kiernozia

Anna Warbida

Lech Kaliński

Społeczny

Kiernozia

Lech Kaliński

Grzegorz Muras

Gospodarczy

Kiernozia

Grzegorz Muras

Marek Sokół

Publiczny

Zduny

Marek Sokół

Krzysztof Jędrachowicz

Społeczny

Zduny

Krzysztof Jędrachowicz

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zdunach

Gospodarczy

Zduny

Cezary Wielemborek

Anna Chmielak

Publiczny

Nieborów

Anna Chmielak

KGW Bełchów

Społeczny

Nieborów

Dratwa Irena

KWIATOWY ZAKĄTEK Anna Kacprzak

Gospodarczy

Nieborów

Anna Kacprzak

Piotr Marat

Publiczny

Łyszkowice  

Piotr Marat

Koło Gospodyń

Wiejskich w

Łyszkowicach

Społeczny

Łyszkowice  

Krzysztof Rykała

BETER-MED II Sp. z o.o.

Gospodarczy

Łyszkowice  

Beata              Koszewska –Jóźwiak

Michał Szafraniec

Publiczny

Domaniewice  

Michał Szafraniec

Natalia Gwardecka

Społeczny

Domaniewice 

Natalia

Gwardecka

BUD-RAF Rafał Góra

Gospodarczy

Domaniewice 

Rafał Góra

Krzysztof Racewicz

Publiczny

Bielawy

Krzysztof Racewicz

Wojciech Miedzianowski

Społeczny

Bielawy

Wojciech Miedzianowski

MACIEJ JAŻDŻYK „JASHI SUSHI”

Gospodarczy

Bielawy

Maciej Jażdżyk

Marek Kubasiński

Publiczny

Kutno

Marek Kubański

Iwona Szafrańska

Społeczny

Kutno

Iwona Szafrańska

PIKOM PIOTR KONDRACKI

Gospodarczy

Kutno

Piotr Kondracki

Mariola Łukomska

Publiczny

Krośniewice

Mariola Łukomska

Adam Mikołajczyk

Społeczny

Krośniewice

Adam Mikołajczyk

USŁUGI KRAWIECKIE „MAŁA MI”JADWIGA DZIKOWSKA

Gospodarczy

Krośniewice

Jadwika Dzikowska

Damian Gąsiorowski

Publiczny

Dąbrowice

Damian Gąsiorowski

Krzysztof Danecki

Społeczny

Dąbrowice

Krzysztof Danecki

Firma Handlowo Usługowa AGA Anna Koniarek

Gospodarczy

Dąbrowice

Anna Koniarek

Andrzej Kuliński

Publiczny

Nowe Ostrowy

Andrzej Kukliński

Paweł Pietrusa

Społeczny

Nowe Ostrowy

Paweł Pietrusa

Florystyka Angelika

Szałwińska

Gospodarczy

Nowe Ostrowy

Angelika Szałwińska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach

Publiczny

Łanięta

Milena Nęcka

Bartosz Szustowski

Społeczny

Łanięta

Bartosz Szustowski

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno Handlowo

Usługowe PPHU „ROBI” Robert Drapiński

Gospodarczy

Łanięta

Robert Drapiński

Dariusz Marczak

Publiczny

Strzelce

Dariusz Marczak

Tomasz Janczak

Społeczny

Strzelce

Tomasz Janczak

SERVIS GUM

WALDEMAR MILCZARSKI

Gospodarczy

Strzelce

Waldemar Milczarski

Muzeum – Zamek w Oporowie

Publiczny

Oporów

Anna Majewska-Rau

Adam Komorowski

Społeczny

Oporów

Adam Komorowski

Sklep spożywczo- przemysłowy.                      Hanna Reterska.

Gospodarczy

Oporów

Hanna Teterska

Zbigniew Wypych

Publiczny

Żychlin

Zbigniew Wypych

Halina Woźniak

Społeczny

Żychlin

Halina Woźniak

Firma Handlowo-

Usługowa Magdalena

Skowrońska-Jaworska

Gospodarczy

Żychlin

Magdalena Skowrońska-Jaworska

Michał Welfler Pośrednictwo Finansowe

Gospodarczy

Żychlin

Michał Welfler

Tomasz Arkadiusz Ryczkowski

Publiczny

Bedlno

Tomasz Arkadiusz Ryczkowski

Rafał Mikołajczyk

Społeczny

Bedlno

Rafał Mikołajczyk

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MONIKA Monika Dzięgielewska

Gospodarczy

Bedlno

Monika Dzięgielewska

Tomasz Żydowo

Publiczny

Krzyżanów

Tomasz Żydowo

Henryk Tomczak

Społeczny

Krzyżanów

Henryk Tomczak

SKLEP

WIELOBRANŻOWY

Żaneta Piotrowska

Gospodarczy

Krzyżanów

Żaneta Piotrowska

 Gmina Zduny

Publiczny

Zduny

Krzysztof Skowroński

 •  Nadzwyczajne Walne zebranie Członków: 2022-11-03

Lokalna Grupa Działania

Obszar zielonej energii