O NAS

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII"

Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 12 września 2023 roku o godzinie 17.30, w sali konferencyjnej Centrum Kultury, Turystyki  i Promocji Ziemi Łowickiej (1 piętro), Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz – wejście od ulicy Pijarskiej.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”: 

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania decyzji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” na lata na lata 2023-2027.
 6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”:
  • Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członka Rady,
  • Wybór Członka Rady, podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”
 1. Wolne wnioski i zamknięcie Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku wymaganej większości Członków wyznacza się kolejny termin na 12 września 2023 roku na godzinę 17.45. 

Zarząd Stowarzyszenia 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”

Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII"

Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 06 czerwca 2023 roku o godzinie 17.30, w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny, Zduny 1F, 99-440 Zduny.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”:  

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania decyzji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przedstawienie informacji na temat przyjętych, nowych członków zwyczajnych w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 6. Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 7. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Zarządu i składu Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”:
  • Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członka Zarządu i Członków Rady,
  • Wybór Członka Zarządu i Członków Rady, podjęcie uchwały nr 1 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” oraz podjęcie uchwały nr 2 w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”
 1. Wolne wnioski i zamknięcie Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku wymaganej większości Członków wyznacza się kolejny termin na 06 czerwca 2023 roku na godzinę 17.45. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII"

Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków, które odbędzie się 25 maja 2023 roku o godzinie 17.30, w sali konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie Górnym, Bąków Górny 43A, 99-440 Zduny.

Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”: 

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania decyzji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 8. Przedstawienie informacji na temat przyjętych, nowych członków zwyczajnych oraz członków, których członkostwo ustało w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 9. Omówienie, konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” na lata na lata 2023-2027.
 10. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 11. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 12. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 14. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” na lata na lata 2023-2027.
 15. Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu i Członka Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”.
 16. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Zarządu i składu Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”:
 17. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 18. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członków Zarządu i Członków Rady,
 19. Wybór Członków Zarządu i Członków Rady, podjęcie uchwały nr 6 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII” oraz podjęcie uchwały nr 7 w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „OBSZAR ZIELONEJ ENERGII”
 20. Wolne wnioski i zamknięcie Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku wymaganej większości Członków wyznacza się kolejny termin na 25 maja 2023 roku na godzinę 17.45. 

Skład Zarządu:

 •  Krzysztof Skowroński – Prezes Zarządu
 •  Michał Welfler – Wiceprezes Zarządu
 •  Adrianna Kaczor – Członek Zarządu
 • Zbigniew Maliński – Członek Zarządu
 • Erwin Jagniątowski – Członek Zarządu
 • Marek Borowski
 • Halina Woźniak
 • Cezary Wielemborek
 • Mateusz Budzyński

Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu

Sektor

Gmina

 

 

Adrianna Kaczor

Publiczny

Łowicz

 

 

Grzegorz Dominczak

Publiczny

Łowicz

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pilaszkowie

Społeczny

Łowicz

 

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Zryw” Wygoda

Społeczny

Łowicz

 

 
  
  

Jakub Panek

Społeczny

Łowicz

  

Małgorzata Miazek

Społeczny

Łowicz

  

Łukasz Jażdżyk

Społeczny

Nieborów

  

RMK Radosław Kołaczyński

Gospodarczy

Łowicz

  
  

Marek Borkowski

Publiczny

Kocierzew Południowy

  

Dominiki Borkowski

Społeczny

Kocierzew Południowy

  

Jadwiga Wróbel

Społeczny

Kocierzew Południowy

  

Stowarzyszenie „DLA NASZEJ WSI”

Społeczny

Kocierzew Południowy

  

MAR-MECH Marcin Kołodziejczyk

Gospodarczy

Kocierzew Południowy

  
  

Piotr Malczyk

Publiczny

Chąśno

  

Mateusz Budzyński

Społeczny

Chąśno

  

Witold Dutkiewicz Transport

Gospodarczy

Chąśno

  

Anna Warabida

Publiczny

Kiernozia

  

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozii

Publiczny

Kiernozia

  

Izabela Kubiak

Społeczny

Kiernozia

  

Lech Kaliński

Społeczny

Kiernozia

  

Katarzyna Kuras

Społeczny

Kiernozia

  

Dariusz Fudała – Firma Remontowo-Budowlana „DAR-FUD”

Gospodarczy

Kiernozia

  
  

Grzegorz Muras

Gospodarczy

Kiernozia

  

Marek Sokół

Publiczny

Zduny

  

Krzysztof Jędrachowicz

Społeczny

Zduny

  

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zdunach

Gospodarczy

Zduny

  

Partner – BHP Anna Jędrachowicz

Gospodarczy

Zduny

  
  

Gmina Zduny

Publiczny

Zduny

  

Anna Chmielak

Publiczny

Nieborów

  

Beata Sawicka

Publiczny

Nieborów

  

KGW Bełchów

Społeczny

Nieborów

  

Dariusz Kosmatka

Społeczny

Nieborów

  

KWIATOWY ZAKĄTEK Anna Kacprzak

Gospodarczy

Nieborów

  

Zbigniew Maliński

Społeczny

Nieborów

  

Piotr Marat

Publiczny

Łyszkowice

  

Koło Gospodyń Wiejskich w Łyszkowicach

Społeczny

Łyszkowice

  
  
  

Katarzyna Laska

Społeczny

Łyszkowice

  

BETER-MED II Sp. z o.o.

Gospodarczy

Łyszkowice

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Gzince

Społeczny

Łyszkowice

  
  

Michał Szafraniec

Publiczny

Domanewice

  

Natalia Gwardecka

Społeczny

Domanewice

  

BUD-RAF Rafał Góra

Gospodarczy

Domanewice

  

Krzysztof Racewicz

Publiczny

Bielawy

  

Wojciech Miedzianowski

Społeczny

Bielawy

  

MACIEJ JAŻDŻYK „JASHI SUSHI”

Gospodarczy

Bielawy

  

Marek Kubasiński

Publiczny

Kutno

  

Iwona Szafrańska

Społeczny

Kutno

  

PIKOM PIOTR KONDRACKI

Gospodarczy

Kutno

  

PRZEDSIĘBIORSPRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTOWO HANDLOWO USŁUGOWE NATTRANS MARZENA
OLSZEWSKA BIURO PODATKOWETWO

Gospodarczy

Kutno

  
  

Mariola Łukomska

Publiczny

Krośniewice

  

Adam Mikołajczyk

Społeczny

Krośniewice

  

USŁUGI KRAWIECKIE”MAŁA

Gospodarczy

Krośniewice

  
  
  

Damian Gąsiorowski

Publiczny

Dąbrowice

  

Krzysztof Danecki

Społeczny

Dąbrowice

  

Firma Handlowo Usługowa AGA Anna Koniarek

Gospodarczy

Dąbrowice

  

Andrzej Kuliński

Publiczny

Nowe Ostrowy

  

Paweł Pietrusa

Społeczny

Nowe Ostrowy

  

Katarzyna Mikołajczyk

Społeczny

Nowe Ostrowy

  

Florystyka Angelika

Gospodarczy

Nowe Ostrowy

  
  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach

Publiczny

Łanięta

  

Bartosz Szustowski

Społeczny

Łanięta

  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo

Usługowe PPHU „ROBI” Robert Drapiński

Gospodarczy

Łanięta

  
  
  

Dariusz Marczak

Publiczny

Strzelce

  

Tomasz Janczak

Społeczny

Strzelce

  

SERVIS GUM WALDEMAR

MILCZARSKI

Gospodarczy

Strzelce

  
  
  

Muzeum – Zamek w Oporowie

Publiczny

Oporów

  

Adam Komorowski

Społeczny

Oporów

  

Sklep spożywczo przemysłowy Hanna Reterska

Gospodarczy

Oporów

  

Zbigniew Wypych

Publiczny

Żychlin

  

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie

Publiczny

Żychlin

  

Halina Woźniak

Społeczny

Żychlin

  
  

Jolanta Skowrońska

Społeczny

Żychlin

  

Agata Kubiak

Społeczny

Żychlin

  

Maria Teresa Kubiak

Społeczny

Żychlin

  

Firma Handlowo-Usługowa Magdalena Skowrońska-Jaworska

Gospodarczy

Żychlin

  
  
  

Michał Welfler Pośrednictwo Finansowe

Społeczny

Żychlin

  

Tomasz Arkadiusz Ryczkowski

Publiczny

Bedlno

  

Krzysztof Trusiński

Publiczny

Bedlno

  

Rafał Mikołajczyk

Społeczny

Bedlno

  

Erwin Jagniątkowski

Społeczny

Bedlno

  

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MONIKA Monika Dzięgielewska

Gospodarczy

Bedlno

  

Tomasz Żydowo

Publiczny

Krzyżanów

  

Henryk Tomczak

Społeczny

Krzyżanów

  

SKLEP WIELOBRANŻOWY Żaneta Piotrowska

Gospodarczy

Krzyżanów

  

 

 
  

Akademia sportu walki i rekreacji Alex Kutno

Społeczny

Kutno

  

Stowarzyszenie Wędkarskie Oporów

Społeczny

Oporów

  
  

Bar u Bogusi Adam Przepióra

Gospodarczy

Nowe Ostrowy

  

Jest pięknie- Eliza Jarosz

Gospodarczy

Bedlno

  

Uczniowski Klub Sportowy GOK w Zdunach

Społeczny

Zduny

  
  

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW STAREJ MOTORYZACJI I MASZYN ROLNICZYCH „RETRO – ŁOWICZANKA”

Społeczny

Zduny

  
  
  
  

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie

Społeczny

Zduny

  

Regina Krupińska

Społeczny

Żychlin

  

Trzy Wieże Historyczny Powiat Orłowski

Społeczny

Bedlno

  
  

Społeczne Towarzystwo Sportowe „Lechita”

Społeczny

Bedlno

  
  

Jagniątkowski Zbigniew

Publiczny

Bedlno

  
Krzysztof RacewiczPubliczny1Bielawy
Zbigniew JagniątkowskiPubliczny1Bedlno
Tomasz RyczkowskiPubliczny1Bedlno
OSP Pilaszków – Radosław SutSpołeczny1Łowicz
Jakub PanekSpołeczny1Łowicz
Małgorzata MiazekSpołeczny1Łowicz
Paweł PietrusaSpołeczny1Nowe Ostrowy
Agata KubiakSpołeczny1Żychlin
Regina KrupińskaSpołeczny1Żychlin
Maciej JażdżykGospodarczy1Bielawy
Partner – BHP Anna Jędrachowicz Gospodarczy1Bielawy
Piotr KondrackiGospodarczy1Kutno
Servis Gum Waldemar MielaczarkiGospodarczy1Strzelce
 
 •  Nadzwyczajne Walne zebranie Członków: 2022-11-03

Lokalna Grupa Działania

Obszar zielonej energii