Lokalna Grupa Działania – Obszar Zielonej Energii

lokalna grupa działania "obszar zielonej energii"

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin:

 •  Kutno
 • Krośniewice
 • Żychlin
 • Bedlno
 • Dąbkowice
 • Krzyżanów
 • Łanięta
 • Nowe Ostrowy
 • Oporów
 • Łanięta
 • Bielawy 
 • Chąśno
 • Domaniewice
 • Kiernozia
 • Kocierzew Południowy
 • Łowicz
 • Łyszkowice
 • Nieborów
 • Zduny